Miljö och kvalitet

Vi miljöcertifierade företaget år 2006, och har ett väl fungerande miljöledningssystem. Vårt ledningssystem är integrerat med kvalitets- och arbetsmiljöarbetet, så det blir en helhet och beaktar alla delar i företaget inom alla områden. Våra kunder ska känna att våra tjänster och uppdrag är av god kvalitet och med en god service.

Vår erfarna och kompetenta personal arbetar självständigt och flexibelt, och de är delaktiga i och följer de riktlinjer som finns i vårt ledningssystem.

Vi ska ha en öppen kommunikation med våra kunder och leverantörer i kvalitets- och miljöfrågor, ett ömsesidigt utbyte i kunnande i syfte att utveckla och förbättra samarbetet och produkter/tjänster.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001:2015 av Rise sedan 2006.